Annual theme "Hybrid Ecologies"
Interdisciplinary Lecture Series (2016/17)

 

26.01.2017

Urban Ecologies

with Maria Kaika and Godofredo Pereira